Bienvenida/o a la web de  Mater Treball i Natura.

Mater Treball i Natura ha estat creat dins l’organització Mater Misericordiae, de la Congregació de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia, que enguany ha celebrat el 150è aniversari de la seva fundació.

L’organització Mater Misericordiae és experta en EDUCACIÓ: el centre educatiu fou fundat l’any 1961. Al mateix temps ofereix un ample ventall de serveis per a les PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL i per a les seves famílies.

La nostra Organització atén als discapacitats des del seu naixement amb el servei d’ATENCIÓ PRIMARENCA, fins a l’edat adulta amb els serveis del CENTRE OCUPACIONAL ISLA, el CENTRE DE DIA. Tot aquest ventall passa pel CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL MATER MISERICORDIAE, per la nostra RESIDÈNCIA, els SERVEIS DE LOGOPÈDIA i els d’HABITATGES TUTELATS.

L’any 2000 l’Organització Mater Misericordiae va fer una gran passa cap al món del treball. Des de el Centre Ocupacional Isla, es començà el gran repte de la integració dels discapacitats intel·lectuals dins el món laboral. Aquests esforços donaren fruit amb insercions com a treballadors d’empreses ordinàries, d’alguns usuaris de la nostra organització. Però aquests esforços havien de culminar necessàriament amb la creació d’un Centre Especial d’Ocupació: amb la creació d’Iguals Treball i Natura.

Un Centre Especial d’0cupació, és una tipus d’entitat que funciona com una empresa, produeix i ven els seus productes o serveis, però amb la gran peculiaritat de que la gran majoria dels seus treballadors són discapacitats. Això és Iguals Treball i Natura, una entitat que produeix i ven productes i serveis amb un gran objectiu: crear llocs de feina per a persones amb discapacitat intel·lectual.